Girls Golf, Girls Varsity Golf · CHS Girls Varsity Golf vs Yorba Linda HS at Black Gold G.C. on Oct. 3