Girls Golf, Girls Varsity Golf · CHS Girls Varsity Golf vs Esperanza HS at Black Gold G.C. on Oct. 1