Girls Golf, Girls Varsity Golf · CHS Girls Varsity Golf vs Brea Olinda HS at AHGC on Sept 11